Danh Tướng trong Tam Quốc Truyền Kỳ


Kính chào chư vị Tướng Quân.

Tam Quốc Sơn Trang xin giới thiệu với chư vị Tướng Quân phần tiếp theo của chuỗi bài viết "Danh Tướng trong Tam Quốc Truyền Kỳ".

Chư vị Tướng Quân có thể theo dõi những phần trước tại Đây.


Lữ Bố

1. Lịch Sử"Nhân Trung Lã Bố, Mã trung Xích Thố", câu thơ miêu tả Lữ Bố và Xích Thố, hai cực phẩm thời Tam Quốc. Lữ Bố được miêu tả Tay cầm Phương Thiên Họa Kích, cưỡi Xích Thố, như một mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi. Dưới trướng Đổng Trác, Lữ Bố đã từng ra trận địch quân với chư hầu, đánh nhau cùng với ba anh em Lưu Bị... Được Đổng Trác nhận làm con nuôi và bổ nhiệm làm Kị Đô Úy, bảo vệ Đổng Trác

Trong Tam Quốc Truyền Kỳ, Lữ Bố là Quan ải Cuối cùng mang tên các Danh Tướng chư vị Tướng Quân cần phải vượt qua trên con đường chinh phục Giang Sơn của mình. Khi tiêu diệt toàn bộ bản đồ chinh chiến, chư vị Tướng Quân sẽ nhận được vật phẩm "Hoàng Quân Vương"

 

2. Danh Tướng


Trương Liêu

Trương Liêu là người huyện Mã Ấp, Nhạn Môn. Tổ tiên của ông vốn mang họ Nhiếp, là phú hộ ở Mã Ấp, vì tránh kẻ thù nên đổi sang họ Trương.

Năm 192, Đổng Trác bị Lã Bố giết, ông đi theo Lã Bố, làm chức Kị Đô Úy. Lý Thôi báo thù dẫn quân đánh vào Tràng An, Lã Bố thua trận bỏ chạy cùng với Trương Liêu. Năm 198, Tào Tháo giết chết Lữ Bố tại Hạ Bì, Trương Liêu mang quân đến đầu hàng, được Tào Tháo phong làm Trung Lang Tướng. Ông đi theo Tào Tháo, lập nhiều công lớn. Từng dụ hàng Xương Hi trong trận Quan Độ, dẹp anh em họ Viên tại Hà Bắc, phòng giữ mặt nam và trấn giữ Hợp Phì trước nhiều đợt tấn công của quân Ngô, Sự dũng mãnh và danh tiếng của Trương Liêu trong trận bảo vệ Hợp Phì cũng được La Quán Trung mô tả đậm nét, đặc biệt là uy danh của ông làm kinh động người Đông Ngô. La Quán Trung cũng nhắc tới tình tiết: “Trẻ con ở Đông Ngô nghe nhắc tên Trương Liêu ban đêm không dám khóc”.

Trong Tam Quốc Truyền Kỳ, Trương Liêu là Danh Tướng đầu tiên tại bản đồ Lữ Bố và cũng khá khó khăn khi chư vị Tướng Quân muốn vượt qua khi chinh chiến tại bản đồ Lữ Bố.

Danh Tướng Trương Liêu

Phí chiêu mộ của Trương Liêu là 8000 Bạc, Ông sử dụng binh chủng Cự Thụ Tiễn Tháp Xa (Tấn công đơn lẻ với sát thương cao). với các chỉ số Dũng 82 Kỹ 90 Trí 51.

Sức tấn công từ: Vũ Khí.

Trận hình: Yển Nguyệt (Tăng Bạo Kích), Trường Xà (Tăng sức tấn công vật lý)

Khắc tinh: Các Danh Tướng có khả năng chống đỡ, Phòng Thủ Phản Kích

Trong Tam Quốc Truyền Kỳ, với 83 Dũng và binh chủng Cự Thụ Tiễn Tháp Xa. Trương Liêu là một Danh Tướng không thể thiếu đối với đội hình sử dụng Xe của một số chư vị Tướng Quân.

Chiến Báo Trương Liêu:

http://tamquoctruyenky.com/chienbao/wr/vr/5294.

 

Điêu Thuyền

Phải người cung cũ Chiêu Dương?

Xiêm y mây cuốn vương vương cánh hồng

Nhẹ nhàng mình liễu như bông,

Gót hài uyển chuyển trên lòng bàn tay

Động đình lạc lối hoa bay,

Lương châu thoăn thoắt sen cài bước chân

Nhà vàng gió cợt cành xuân

Trăm hoa nhường vẻ thanh tân một người!

là người đẹp trong tứ đại mĩ nhân Trung Hoa và là một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Sắc đẹp của Điêu Thuyền được ví là "Bế Nguyệt" (khiến trăng phải xấu hổ mà giấu mình đi).

Điêu Thuyền là con nuôi trong nhà Tư đồ Vương Doãn, được Vương Doãn bày kế gả cho cả Đổng Trác và Lã Bố để tùy cơ li gián họ nhằm mục đích lật đổ Đổng Trác. Một mặt nàng tỏ vẻ yêu quí Đổng Trác, nhưng khi đến với Lã Bố thì lại ra sức quyến rũ, khi đến cao trào thì Lã Bố chịu không nổi đả kích giết luôn Đổng Trác vì muốn cướp lấy Điêu Thuyền từ tay Đổng Trác.

Danh Tướng Điêu Thuyền

Phí chiêu mộ Điêu Thuyền là 8000 Bạc, sử dụng binh chủng Vũ Cơ (có khả năng tăng sĩ khí của 1 mục tiêu lên 100) với các chỉ số Dũng 54 Kỹ 33 Tí 87.

Danh Tướng Điêu Thuyền không có sức tấn công.

Trận đồ thường Dùng: Phong Thi (Tăng tấn công ma pháp), Yển Nguyệt (Tăng bạo kích)

Khắc Tinh: Các Tướng có kỹ năng Stun, và với 33 điểm Kỹ, sức chịu đựng tấn công ma pháp của Điêu Thuyền không được cao.

Trong Tam Quốc Truyền Kỳ, Điêu Thuyền được khá nhiều chư vị Tướng Quân theo con đường ma Pháp lựa chọn thay thế Thái Diễm.

Chiến Báo Điêu Thuyền:

http://tamquoctruyenky.com/chienbao/wr/vr/5293.

 

Lữ Bố


Lã Bố, tự là Phụng Tiên, là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Có cha là Lã Lượng trấn thủ vùng biên giới, mẹ là Hoàng Thị, con của một đại phú hào. Lã Bố ngay từ nhỏ là một đứa trẻ có sức mạnh phi thường, luôn dành chiến thắng trong những trận đấu với bạn bè đồng trang lứa. Lớn lên Lữ Bố được gia đình cho học văn, vẽ tranh và tập võ nhưng sở thích lớn nhất của ông vẫn là côn quyền, cung tên, đao kiếm. Sử sách ghi lại vào năm 11 tuổi Lã Bố đã đánh bại đại lực sĩ nổi tiếng trong dòng tộc.

Năm 189, Hán Linh Đế qua đời, Đổng Trác dẫn quân vào kinh thành, Viên Thiệu yếu thế phải bỏ chạy, còn Đình Nguyên và Lữ Bố. Trong trận đánh này Lữ Bố đã thể hiện mình là mãnh tướng dũng mãnh vô song, đánh tan quân đội Đổng Trác và làm Đổng Trác kinh hoàng phải té ngựa bỏ chạy. Sau này Đổng Trác dùng kế lấy lợi lộc và ngựa Xích Thố, sai Lý Túc đến dụ dỗ Lữ Bố để ông phản lại Đinh Nguyên. Lữ Bố nhân lúc Đinh Nguyên tin tưởng mình không phòng bị bèn bất ngờ giết chết Đinh Nguyên, mang toàn quân về hàng Đổng Trác.

Đầu quân về Đổng Trác, Lữ Bố được nhận làm con nuôi. Ông trở thành người phục vụ đắc lực cho Đổng Trác. Chinh chiến nhiều trận, trong đó nổi tiếng nhất là trận đánh nhau với ba anh em Lưu-Quan-Trương.

Sau Vương Doãn lập mưu, đem Điêu Thuyền là con nuôi gả cho cả Đổng Trác và Lữ Bố, li gián hai cha con. Tháng 4 âm lịch năm 192, Đổng Trác vào cung yết kiến vua Hiến Đế. Lữ Bố trước đã lệnh cho thuộc tướng Lý Túc phục võ sĩ ở cửa Bắc Dịch chờ đợi, còn bản thân ông vẫn theo hộ vệ Đổng Trác. Khi Trác vừa vào, Lý Túc đâm luôn, nhưng Trác mặc giáp nên chỉ bị thương ngã ra đất. Trác chưa biết Lữ Bố phản mình nên gọi Lữ Bố đến cứu thì ông chạy thẳng tới đâm chết Trác.

Đổng Trác chết, Lữ Bố lưu lạc khắp nơi, đến Nam Dương đầu quân cho Viên Thuật, sang ký châu theo Viên Thiệu. Đầu quân cho Trương Dương và cuối cùng ông giảng hòa với Tào Tháo, chiếm giữ và trấn thủ Từ Châu

Tháng 9 năm 198, Tào Tháo đích thân cùng Lưu Bị mang quân tới đánh Từ châu. Tháng 10 năm đó quân Tào đến Bành Thành, giết chết tướng giữ thành là Hầu Giai. Quân Tào kéo tới Hạ Bì, Lữ Bố mang quân kỵ ra nghênh chiến nhưng thất bại, Trốn vào Lầu Bạch Mốn. Lữ Bố muốn xin Tào Tháo cho mình đầu hàng, lại nhờ Lưu Bị nói giúp. Nhưng Lưu Bị khuyên Tào Tháo nên giết ông vì ông là người hay trở mặt, từng giết Đinh Nguyên và Đổng Trác. Tào Tháo nghe theo, bèn sai mang Lữ Bố giết chết.

Trong Tam Quốc Truyền Kỳ, Lữ Bố là Danh Tướng cuối cùng chư vị Tướng Quân phải vượt qua tại bản đồ Chinh Chiến

Danh Tướng Lữ Bố

Phí chiêu mộ của Lữ Bố là 10.000 Bạc, sử dụng binh chủng Sư Tử Kỵ (Sát thương cao, né tránh cao) với các chỉ số Dũng 84 Kỹ 120 Trí 33.

Kỹ năng được Lữ Bố sử dụng là Tam Quốc Vô Song "Tấn công một mục tiêu 2 lần với sát thương nhất định"

Trận hình: Phong Thi (Tăng tấn công ma pháp), Yển Nguyệt (Tăng bạo kích), Trùy Hình (Tăng né tránh).

Khắc Tinh: Trùy Hình (Né Tránh) và các danh tướng có khả năng hút sĩ khí.

Trong Tam Quốc Truyền Kỳ, mặc dù có 120 điểm kỹ nhưng Lữ Bố không được chư vị Tướng Quân yêu thích và sử dụng.

Link Chiến Báo Lữ Bố:

http://tamquoctruyenky.com/chienbao/wr/vr/5292.

Kính mời chư vị Tướng Quân cùng tham gia thảo luận về Danh Tướng trong Tam Quốc Truyền Kỳ tại Đây.

Hẹn gặp lại chư vị Tướng Quân trong những bài viết tiếp theo thuộc chuỗi bài viết "Danh Tướng Tam Quốc Truyền Kỳ"

Tam Quốc Truyền Kỳ
Định Nghĩa Lại WebGame Chiến Thuật

 
Closed
Close

(*) Nhấn nút Đăng ký đồng nghĩa với việc đồng ý với mọi quy định của Sgame.

Tắt Quảng Cáo [X]