Toàn tập về dệt Phần 1


Kính chào chư vị Tướng Quân!

Chư vị Tướng Quân chắc cũng đã biết Xưởng dệt là một trong những cách kiếm bạc hiệu quả trong Tam Quốc, nhưng chư vị Tướng Quân đã biết mình nên chọn công nhân dệt thế nào? Chọn loại vải dệt thế nào để lấy được lợi nhuận tốt nhất? Ngày hôm nay Tam Quốc Sơn Trang xin giới thiệu với chư vị Tướng Quân phần đầu tiên của bài viết: "Toàn tập về xưởng dệt và những điều liên quan" của Tướng Quân TDT thuộc diễn đàn Tam Quốc Truyền Kỳ.

 

I. Công Nhân Dệt - Chứng Chỉ Dệt

1. Công Nhân Dệt.

Khi nhà chính bạn đạt cấp độ 82, bạn sẽ có xưởng dệt.

Xưởng dệt đạt cấp độ 82, bạn sẽ có 1 công nhân dệt cấp 1.

Khi bạn up xưởng dệt đến ấp 92, bạn có thể tăng đẳng cấp công nhận đầu tiên tới cấp độ 10.

Chuyển sinh công nhân dệt khi lên 10 lần đầu, chờ tăng lại lever 10, bạn sẽ có công nhân thứ 2. Công nhân thứ 2 có thể tăng đến lever 10 khi bạn up xưởng dệt tới cấp độ 100.

Công nhân dệt thứ 3 sẽ có khi bạn tăng xưởng dệt đến cấp 102 và công nhân này sẽ có thể tăng đến lever 10 khi bạn có xưởng dệt cấp 110.

2. Chứng Chỉ Dệt.

Đây là phần cần nói tương đối kỹ, vì đại đa số anh em không thực sự thấu đáo vấn đề này:

Mỗi công nhân sẽ có 2 lần nhận được buff khi đạt cấp độ 5 và 10.

Có tất cả 5 loại Buff khác nhau, mình tạm gọi là 5 loại chứng chỉ dệt:

 • Cẩm Tú Tiến Trình: + 1 cấp độ vải.
 • Thiên Đạo Thù Cần: + 5 Bạo kích.
 • Ti Ti Nhập Khẩu: + 5 Thành Công.
 • Cẩm Thượng Thiêm Hoa: + 3 Bạo Kích.
 • Nhất Ti Bất Cẩu: + 5 Thành Công

 

Công nhân nào cũng có 2 chứng chỉ khi cấp độ lần lượt đạt 5 và 10, về sau bạn sẽ xây dựng đội hình dệt của mình theo những chứng chỉ này. Như vậy có những loại công nhân chính như sau:

 • Thuần chủng bạo kích: Thiên Đạo Thù Cần +10 bạo kích

 

 

 • Thuần chủng thành công: Ti Ti Nhập Khấu +10 thành công.

 

 

 • Công nhân 1331: Loại +1 cấp dệt và +3 gì đó (cặp Cẩm Tú Tiền Trình & Nhất Ti Bất Cẩu hoặc cặp Cẩm Tú Tiền Trình & Cẩm Thượng Thiêm Hoa)

 

 

 • Công nhân 33: loại +3 +3 (cặp đôi siêu cùi mía Cẩm Thượng Thiêm Hoa & Nhất Ti Bất Cẩu)

 

 

 • Công nhân 3553: loại +3 +5 (cặp Cẩm Thượng Thiêm Hoa & Ti Ti Nhập Khấu, cặp Nhất Ti Bất Cẩu và Thiên Đạo Thù Cần)

 

 

 • Công Nhân 15, 51: Loại + 1 Cấp dệt và 5 Bạo Kích hoặc 1 cấp dệt và 5 Thành Công.

 

 

 • Công nhân 5-5: Ti Ti Nhập Khấu & Thiên Đạo Thù Cần. +5 +5.

 

Về cơ bản thì không nên xài công nhân có chứng chỉ +3, mà chỉ nên xài loại + 5 hoặc loại + 1 cấp độ vải. Đối với công nhân +3 chúng ta không nên giữ lâu dài, có thể tạm xài để kéo lên cấp độ cao, rồi reset công nhân dần dần cho tới khi nhận được chứng chỉ mà team của bạn mong muốn.

Nhắc lại:

Có điều này rất quan trọng mà rất nhiều người lại không biết. Nhiều khi bạn quên mất không nhớ thằng công nhân nào có chứng chỉ gì. VD như khi bạn đang có +8 +10, bạn không nhớ thằng nào có chứng chỉ gì, vậy làm sao biết reset thằng nào để tìm kiếm chứng chỉ mà bạn cần? Lỡ reset nhầm mất cái thằng có chứng chỉ +5+5 hoặc +10 ngon thì làm sao???

 

II. Cách xem chứng chỉ Công Nhân


Vào "Lập Tổ Đội", bấm vào 1 thằng công nhân, nhìn qua tay phải, sẽ thấy tên 1 loại chứng chỉ nào đó. Tuy nhiên ở đây nó bị ẩn ko hiện hết. Kiểm tra nó bằng cách double click vào đấy (xem hình). Bạn sẽ thấy nó hiện đủ 2 cái chứng chỉ mà thằng công nhân đang có (nếu là công nhân thuần chủng thì chỉ có 1 chứng chỉ +10).

Nhấn vào "Lập Tổ Đội", nhấn vào nút trên hình


 

Bạn sẽ thấy nó hiện ra như thế này


III: Các Loại Vải Dệt


Cấp độ Thành Công Bạo Kích 100%
Tạo giá Mại giá Lợi nhuận Lợi nhuận Bạo Kích
1 90% 20% 550 2750 2200 4950
2 90% 20% 600 3000 2400 5400
3 90% 20% 650 3250 2600 5850
4 90% 20% 700 3500 2800 6300
5 90% 20% 750 3750 3000 6750
6 50% 30% 800 5600 4800 10400
7 90% 20% 850 4250 3400 7650
8 50% 30% 900 6300 5400 11700
9 90% 20% 950 4750 3800 8550
10 50% 30% 1000 7000 6000 13000
11 90% 20% 6300 1050 4200 14700
12 75% 20% 3300 8800 5500 14300
13 90% 20% 1150 5750 4600 10350
14 90% 20% 1200 6000 4800 10800
15 50% 30% 1250 8750 7500 16250
16 90% 20% 1300 6500 5200 11700
21 90% 10% 9300 15750 6450 22200
22 75% 20% 4800 12800 8000 20800
23 90% 20% 1650 8250 6600 14850
24 90% 20% 1700 8500 6800 15300
25 50% 30% 1750 12250 1050 22750
26 90% 20% 1800 9000 7200 16200
27 90% 20% 1850 9250 7400 16650
28 50% 30% 1900 13300 1400 24700
29 90% 20% 1950 9750 7800 17550
30 50% 30% 2000 14000 12000 26000
31 65% 20% 5100 15000 9900 24900
32 80% 15% 4500 13050 9550 21600

 

Nhìn vào bảng trên ta thấy các loại vải dệt chia làm 4 dòng chính với các chỉ số gốc như sau:

 • Dòng vải may mắn: 50% Thành Công, 30% Bạo Kích.
 • Dòng vải 75/20: 75% Thành Công, 20% Bạo Kích.
 • Dòng vải 90/20: 90% Thành Công, 20% Bạo Kích.
 • Dòng vải 90/10: 90% thành công, 10% bạo kích

 

Với các loại vải sàn sàn cấp độ, thì dòng nào cũng có đặc tính riêng của nó, theo mình thì không có dòng nào tệ hơn hẳn dòng nào (trừ cái loại vải 50% là cái mình dị ứng với cờ bạc). Cái nào tỷ lệ bạo kích thấp thì giá bán cao (nghĩa là bạn ăn to hơn nếu được bạo kích), cái nào tỷ lệ bạo kích cao thì giá bán thấp…
Chọn dòng vải nào cho team của mình là việc của bạn. Và nó phải phù hợp với từng giai đoạn của team dệt, cũng như tùy biến theo chứng chỉ mà các con công nhân trong team của bạn nhận được....

Kính mời chư vị Tướng Quân cùng tham gia bàn luận về xưởng dệt và những vấn đề liên quan tại Đây.

Tam Quốc Truyền Kỳ

Định Nghĩa Lại WebGame Chiến Thuật

 
Closed
Close

(*) Nhấn nút Đăng ký đồng nghĩa với việc đồng ý với mọi quy định của Sgame.

Tắt Quảng Cáo [X]