Toàn Tập về hệ thống Võ Hồn, Huấn Luyện Sư


Kính chào chư vị Tướng Quân!

Chức năng Võ Hồn được cập nhập nhập có lẽ gây ra nhiều thắc mắc và câu hỏi đối với chư vị Tướng Quân. Hôm nay, Tam Quốc Truyền Kỳ xin giới thiệu với chư vị Tướng Quân chi tiết về chức năng Võ Hồn, xin cảm ơn Tướng Quân Zhong Da thuộc diễn đàn Tam Quốc Truyền Kỳ đã cung cấp Tư Liệu cho bài viết.

Võ Hồn: Hệ thống hỗ trợ khi chư vị tướng quân sử dụng chức năng Mãnh Tiến, mỗi lần mãnh tiến sẽ nhận được 1 số lượng võ hồn nhất định từ 10 đến 17. Võ Hồn có thể sử dụng để thuê huấn Luyện Sư giúp đỡ chư vị Tướng Quân trong quá trình mãnh Tiến Luyện Cấp

Mãnh Tiến Lệnh: Hay còn gọi là Đột Phi Lệnh, là vật phẩm mới được cập nhập song song với hệ thống Võ Hồn, với mỗi Mãnh Tiến Lệnh có thể sử dụng một lần Mãnh Tiến không mất Chiến Tích.

Huấn Luyện Sư: có thể triệu tập nhờ Võ Hồn nhận được khi mãnh tiến, có tất cả 16 Huấn Luyện Sư bao gồm 8 Loại Chính

Bảng Huấn Luyện Sư

Loại Tên Hình Ảnh Giá Chiêu mộ
Chức Năng
Tăng Kinh Nghiệm Trịnh Huyền

+ 400 Võ Hồn

+ 120 Xu

Tăng 4% Kinh nghiệm khi Mãnh Tiến
Lô Thực

+ 1000 Võ Hồn

+ 300 Xu

Tăng 10% Kinh Nghiệm khi Mãnh Tiến

Tăng 50%

Kinh Nghiệm

Thừa Ngạn

+ 400 Võ Hồn

+ 120 Xu

Tăng 10% khả năng
Tư Mã Vĩ

+ 800 Võ Hồn

+ 240 Xu

Tăng 25% khả năng

Tăng gấp đôi

kinh nghiệm

Bàng Đức Công

+ 1000 Võ Hồn

+ 300 Xu

Tăng 10% khả năng
Tả Từ

+ 2400 Võ Hồn

+ 720 Xu

Tăng 25% khả năng

Giảm thời gian

đóng băng

Mãnh Tiến

Vu Cát

+ 200 Võ Hồn

+ 60 Xu

Giảm 2 Phút
Nam Hoa Lão Tiên

+ 300 Võ Hồn

+ 90 Xu

Giảm 3 Phút

Nhận

Mãnh Tiến Lệnh

Ngô Quốc Thái

+ 800 Võ Hồn

+ 240 Xu

Tăng 10% nhận 1 Mãnh Tiến Lệnh
Mã Vân Lộc

+ 1600 Võ Hồn

+ 480 Xu

Tăng 25% nhận 1 Mãnh Tiến Lệnh
Trương Xuân Hoa

+ 1600 Võ Hồn

+ 480 Xu

Có 10% nhận 2 Mãnh Tiến Lệnh

Tăng lần

Mãnh Tiến

Chân Mật

+ 1000 Võ Hồn

+ 300 Xu

có 15% cơ hội thực hiện 2 lần Mãnh Tiến liên Tiệp

Tăng Võ Hồn

nhận


Trương Tinh Thái

+ 50 Võ Hồn

+ 15 Xu

Tăng 1-3 Võ Hồn
Lữ Linh Kỳ

+ 150 Võ Hồn

+ 45 Xu

Tăng 1-7 Võ Hồn
Quan Phụng

+ 200 Võ Hồn

+ 60 Xu

15% nhận gấp đôi Võ Hồn

Giảm Võ Hồn Chiêu

Huấn Luyện Sư

Hoàng Nguyệt Anh

+ 400 Võ Hồn

+ 120 Xu

Giảm Võ Hồn Cần thiết khi khởi động Huấn Luyện sư

 

- Phí để khởi động toàn bộ Huấn Luyện Sư là 11070 Võ Hồn hoặc 2988 Xu.

- Khi khởi động đầy đủ Huấn Luyện Sư, chúng ta sẽ nhận được :

+ Tăng 14% Kinh Nghiệm nhận được và 35% cơ hội nhận x2 Kinh Nghiệm khi Mãnh Tiến.

+ Giảm thời gian mãnh tiến, có tỉ lệ giảm được chiến tích, kinh nghiệm sẽ lên nhanh hơn bình thường gấp 2 lần.

 

Ví Dụ:

Test với tài khoản có 2 thao trường cấp 85.

Kinh Nghiệm nhận được bình thưởng

 

Kinh Nghiệm nhận được khi sử dụng Tư Mã Vĩ.

 

Cách sử dụng Võ Hồn Hiệu Quả Nhất.

Chư vị Tướng Quân có thể kích hoạt cùng lúc các Huấn Luyện Sư sau:

 

+ Trương Tinh Thái: Tăng 1-3 Võ Hồn

+ Lữ Linh Kỳ: Tăng Tăng 1-7 Võ Hồn

+ Vu Cát: Giảm 2 Phút Đóng Băng Mãnh Tiến

+ Nam Hoa Lão Tiên: Giảm 3 Phút đóng băng Mãnh Tiến

+ Lô Thực: Tăng 10% Kinh Nghiệm khi Mãnh Tiến

- Tổng số Võ Hồn cần sử dụng: 1700 Võ Hồn hoặc 510 xu

- Thêm 10% Kinh Nghiệm và giảm thời gian Mãnh Tiến Còn 5 Phút 1 lần, tăng 120% khả năng Mãnh Tiến.

- Khi đó ta sẽ thu trung bình 18 Võ hồn 1 lần Mãnh Tiến, với trung bình 100 lần nhận được 1800, thừa khả năng kích hoạt lại Huấn Luyện Sư.

Chư vị Tướng Quân có thể theo dõi tiếp bài viết và tham gia thảo luận về chức năng Võ Hồn tại Đây

Chúc chư vị Tướng Quân có những giây phút thoải mái nhất cùng Tam Quốc Truyền Kỳ

Tam Quốc Truyền Kỳ

Định Nghĩa Lại WebGame Chiến Thuật

 
Closed
Close

(*) Nhấn nút Đăng ký đồng nghĩa với việc đồng ý với mọi quy định của Sgame.

Tắt Quảng Cáo [X]