Chu Công Cẩn từng ho ra máu mà than: "Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng". Tư Mã Huy thì lại cảm thán: "Ngoạ Long tuy gặp chủ, nhưng không gặp thời, tiếc lắm thay!". Thời Tam Quốc chính là loạn thế, khi các bậc anh hùng như Du, như Lượng liên tiếp xuất hiện. Thời Tam Quốc như tiếng sấm mùa xuân, nổ một tiếng có thể đánh thức hàng trăm con rồng đang ngủ sâu trong ao đầm mà bay lên chín tầng mây. Tam Quốc Truyền Kỳ đã chứng kiến biết bao anh hùng, Quân Vương trỗi dậy. Nhưng loạn thế không chỉ có thế, khắp các chiến trường Tam Quốc sẽ tiếp tục dậy sóng khi bản đồ Tam Quốc Quần Anh xuất hiện.

Với bản đồ chinh chiến “Tam Quốc Quần Anh” Chư vị Tướng Quân sẽ được thử sức với những Danh Tướng nổi tiếng trong Tam Quốc Truyền Kỳ như Lữ Bố, Ngũ Hổ Tướng Ngụy, Thục, Ngô…. Và chư vị Tướng Quân có thể chiêu mộ thêm những Danh Tướng mới mạnh mẽ hơn. Những vật phẩm quý báu như đồ Tím cấp độ 100, đồ cam….


Tên

Giá Chiêu mộ

Dũng

Kỹ

Mưu

Binh Chủng

Kỹ Năng

Trần Cung

12000

106

66

102

Chiến Cổ đội

Lữ Lương

12000

92

116

80

Bạch Kim Sư Tử Kị

Tam Quốc Vô Song Chiến pháp liên tục

Lữ Phách

12000

86

93

77

Thương Long Ky

Ám độ Trần Thương Chiến Pháp Liên tục

Lưu Hoằng

12000

77

94

88

Đạo Nho

Phản hồi thương tích

Ni Hành

12000

80

85

115

Y Sư

Bổ Huyết

TOP